Projectbegeleiding

Met een idee voor het realiseren van een bouwactiviteit start een proces waarbij tal van
partijen bij de vele creatieve en technische afwegingen betrokken raken. Hierin staat U
centraal, maar in het bouwproces is er ook voor Uw architect, de technisch adviseurs,
financiŽle instellingen en diverse overheidsinstellingen een significante rol.
Om het proces van idee naar ingebruikname binnen de gewenste kaders van tijd, geld en
kwaliteit te realiseren is een intensieve begeleiding vaak noodzakelijk.

"Richard Euro Bouwmanagement" kan voor U hierbij het projectmanagement verzorgen.
Gedurende het gehele proces sturen en bewaken wij desgewenst de kwaliteitsfacetten : tijd,
geld, kwaliteit, informatie en organisatie.
Of het nu de projectleiding vanaf het "plan van aanpak" tot en met de "nazorg"
betreft of de assistentie bij bepaalde deeltrajecten hiervan.
Gedurende het gehele proces kunnen wij de benodigde ramingen opstellen ten behoeve van de
besluitvorming en als controle van aanbestedingen. Met name in het voorbereidingstraject is
het bewaken van de kosten essentieel voor het realiseren van het gewenste
financieel projectresultaat.

Voor uitwerking van activiteiten per fase en meer inzicht in de activiteiten
die "Richard Euro Bouwmanagement" als projectmanagment verzorgt,
zie:     

Behalve de technische aspecten van een project is de organisatie, met hieraan gelieerd de
wijze van aanbesteding, mede bepalend voor het projectresultaat.
Voor elk project zullen de kwaliteitsfacetten de keuzes bepalen voor o.a.: invulling taken
adviseurs en architect, ( europese- ) aanbesteding of bouwteam, turn-key, enz..

Als projectleiding vinden wij de onderlinge communicatie en complete informatieverstrekking
aan de participanten in een projectorganisatie van essentieel belang voor het goed verlopen
van het proces.
Met een sterk gevoel voor onderlinge verhoudingen en een directe wijze van communiceren
slechten wij muren en bouwen we aan goede relaties.
Ieder lid van een projectorganisatie kan hiermee dan een maximale bijdrage leveren aan
het resultaat van een project.
Het gaat ons altijd eerst om de klant: degene die iets verwezenlijkt wil hebben. Door
intensieve informatievoorziening en duidelijke presentaties, geven wij ook aan klanten
die niet altijd zo dicht bij de realisatie van bouwprojecten staan, een goed beeld van
de situatie waardoor gefundeerde besluiten kunnen worden genomen.

Maar ook voor tijdelijke expertise bij de start van projecten en ondersteuning van het
projectmanagement in de vorm van kostenbeheersing, projectorganisatie, planning en
visualisatie zijn wij de afgelopen jaren diverse opdrachtgevers van dienst geweest.

Een paar voorbeelden van projecten :
 • Bouwrijp maken perceel en begeleiding vergunningen traject vanuit gemeente
       van nieuwbouw ziekenhuis "Orbis Medical Park" te Sittard-Geleen 
 • Diverse verbouwingen vanuit gebouwbeheer in terminal "Amsterdam Airport Schiphol"
 • Realiseren van ca. 30 nieuwe personeelsdoorgangen voor Security te Schiphol


  DIRECTIEVOERING

  Tijdens de realisatiefase van een project kunnen wij ook als Uw vertegenwoordiger optreden
  in de vorm van directievoerder. Binnen de vooraf overeengekomen bevoegdheden bewaken wij
  dan Uw belangen. Wij zien dan toe dat de afspraken met adviseurs en aannemers dan met name
  qua techniche uitvoering, tijd en geld worden nagekomen. Hierbij laten wij het natuurlijk
  niet na om onze expertise in te zetten om het beste resultaat te bereiken.
  Onder de directievoering verstaan wij o.a.:
     - het opstellen en inrichten van de projectorganisatie
     - het houden van bouwvergaderingen
     - het dagelijks toezicht met het beoordelen en aansturen van de uitvoering
     - bewaking begroting met financieel overzichten en behandelen meer- en minderwerk
     - adviseren met betrekking tot betalingstermijnen
     - verzorgen oplevering en begeleiding nazorg  dependance "Rijksmuseum" op Schiphol

  Een paar voorbeelden van projecten :

 • Verbouwing van restaurant en bar;  HMS Host te Schiphol 
 • Dependance van het "Rijksmuseum" te Schiphol 
 • (interim) Appartementencomplex met winkels en garage; Woningbouwvereniging te Rijswijk  DIVERSE

  Ook voor het implementeren het "projectmatig werkenď voor het bouwproces binnen
  organisaties kunnen wij U assisteren met onze ervaring.

  Bij de projectvoorbereiding kunnen wij U ook van dienst zijn met onze ervaring op het gebied
  van bouwrijp maken van percelen. Naast het begeleiden van het traject met de gemeente kunnen
  wij ook de determinatie van de biotoop verzorgen met uitwerking tot o.a. het kapplan
  en vergunning m.b.t. flora en fauna. • grootste grondtransactie in geschiedenis gem. "Sittard-Geleen"

   

 • Richard Euro Bouwmanagement V.O.F.            Stationsweg 12            6051 KL  Maasbracht            tel: +31 (0) 475 - 572860            info@R-E-B.nl
  info@R-E-B.nl