Planning

Plannen, een activiteit die een ieder van ons doet of het nu gaat om je eigen tijd of die
van het werk.
Waar gaat het dan om als we iets plannen!
We willen wat bereiken met behulp van bepaalde middelen op een bepaalde manier.
Het "Proces".
Voor het opstellen van een planning geschiedt dan ook altijd eerst een procesanalyse.
Afhankelijk van het proces kan dit rechtstreeks uit ervaring, of dient er eerst een grondige
inventarisatie plaats te vinden. Hieruit volgen de activiteiten.
In combinatie met een bepaalde doelstelling en managementvisie wordt het mogelijk om de
activiteiten te voorzien van een duur en volgorde. De duur van activiteiten is te allen tijde
een combinatie van hoeveelheid en middelen. Daar hoeveelheden een gegeven zijn is de inzet
van middelen een "punt" van beleid.
Een planning is derhalve voor ons niet het zomaar aan elkaar plakken van activiteiten maar
een middel om het "proces" te sturen.

Evenals in onze budgetramingen kunnen wij een compleet beeld verzorgen van de tijdsduur
die de activiteiten van een "proces", van idee tot nazorg, benodigen.
Om het beeld compleet te maken kunnen wij hier aan een compleet logistiek plan koppelen.
Van plattegronden per fase van bouwactiviteit tot aan 3D visualisatie van de situaties.
De middelen voor het realiseren van beeldvorming worden op basis van functioneel inzicht
opgezet om een maximaal rendement tegen minimale investering te bereiken.

´Richard Euro Bouwmanagement´, voor een duidelijke planning van de activiteiten
om Uw doel te bereiken.DIRECTIE PLANNING

Om overzichtelijk te maken wat de stappen zijn, die moeten worden gezet tot de werkelijke
uitvoering van activiteiten, verzorgen wij in een vroeg stadium van het proces een planning
ten behoeve van de besluitvorming en aansturing van het proces. Hierin tevens opgenomen een
indicatie van de uitvoeringsperiode.

UITVOERINGSPLANNING

Bij het opstellen van een uitvoeringsplanning zetten we de activiteiten tot elk gewenst
detailniveau in de planning. Dit kan zijn voor de uitvoerende partijen of voor de initiator
ter controle en aansturing van de aannemers.

   

De planningen kunnen worden opgezet met diverse opties van presentatie:
   - overzicht van activiteiten in de tijd
   - overzicht van activiteiten in de tijd met aangeven van voorgang
   - overzicht van activiteiten in de tijd met aangeven
        van verschuivingen en voorgang
Tevens is het mogelijk om aan de activiteiten kosten en personele inzet te koppelen om
cashout-prognoses en capaciteitsbepalingen te verzorgen. Voor de cashout-prognoses
worden dan aanvullende stappen ingebouwd i.v.m. betalingstermijnen.
OVERZICHTSPLANNING MEERDERE PROJECTEN

Om overzicht te verkrijgen van de lopende projecten kunnen de projecten met hun faseringen
in een overzicht worden geplaatst. Gekoppeld aan plattegronden van de locaties geven de
overzichten de vaak gewenste managementinformatie alsmede operationele duidelijkheid.

LOGISTIEK PLAN

Om duidelijke afspraken te kunnen maken aangaande de operationele problemen die ontstaan
bij verbouwingen stellen we de overzichtstekeningen samen die met de planning een instrument
voor besluitvorming geeft.


   

DIVERSE

Het opstellen van planningen van projecten heeft door de jaren heen altijd een expliciete
functie vervuld in onze betrokkenheid bij projecten. Door analyseren en uitwerken van een
proces van een project, verzorgen wij een hulpmiddel om het project binnen de gewenste
doelstellingen te realiseren. Uiteindelijk wordt de planning een vertaling van het beleid.


Een paar voorbeelden van projecten :

 • De planning en capaciteitsberekeningen voor de organisatie van het "isolatieproject van
         ca. 15.000 woningen" rondom Schiphol tot moment van overdracht aan Rijkswaterstaat.
 • De planningen tot aan de definitiefase voor het aanpassen van de brandpreventieve
         aanpassingen op de luchthaven "Amsterdam Airport Schiphol".
 • Planning en logistiek plan van renovatie / aanpassing van verschillende pieren op de luchthaven Schiphol
 • De realisatie van een dependance van het "Rijksmuseum" op de luchthaven Schiphol.
 • Opzet en instructie van planning activiteiten afdeling vastgoed van "Roteb"
 • Traject voor bouwrijp aanleveren en verlenen van bouwvergunning voor nieuw ziekenhuis te "Sittard-Geleen".
 • Planning, logistiek plan en 3D visualisatie project "Comon Use Self Service Check-In"
         op de luchthaven Schiphol.
 • Richard Euro Bouwmanagement V.O.F.            Stationsweg 12            6051 KL  Maasbracht            tel: +31 (0) 475 - 572860            info@R-E-B.nl
  info@R-E-B.nl