Kosten


BUDGETRAMING

Vanaf het moment dat een idee geboren is willen we eigenlijk maar één ding weten: wat kost dat!
Derhalve verzorgen wij juist in het begintraject de benodigde ramingen. Niet een raming
waar U nog de nodige aanvullende kosten zelf moet toevoegen, maar een compleet verhaal.

BUDGETBEWAKING

Als wij de projectbegeleiding verzorgen krijgt U op afgesproken tijden een rapportage van
de voortgang met hierin de gemaakte kosten en, zeker zo belangrijk, de nog te maken kosten.
Met het voortschrijden van de fases van een project komen de te realiseren voorzieningen
steeds beter in beeld en is het mogelijk om uiteindelijk een directiebegroting op te stellen
die naast de begroting van de aannemer kan worden gelegd.

CONTROLE MEER- EN MINDERWERK, VERREKENINGEN

De onvermijdelijke meer- en minderwerken moeten lopende het project duidelijk en direct bij
optreden aan de bouwdirectie worden gemeld. Binnen een afgesproken termijn zullen deze dan
gequantificeerd en beoordeeld moeten worden. Met een duidelijk beleid vanuit
de projectbegeleiding kan dit meestal in de financiële kaders worden ingepast.
Wij beoordelen de meer- en minderwerken in een volledige projectscoop om een reëel oordeel
over de werkelijke kosten te verkrijgen.

CASHFLOW PROGNOSE PROJECT

Voor organisaties met gereguleerde jaarbudgetten kunnen wij op basis analyses van
de projecten een planning opstellen waaruit een cashout-prognose is op te stellen.
Een project heeft een verwachtte doorloop in tijd en een tevens een doorlooptijd in cashout.
Twee totaal verschillende grootheden en beoordelingstrajecten. Voor beide kunnen wij op basis
van de projectvoorwaarden een reëel beeld verschaffen voor besluitvorming.
Een projectverloop is nooit voor 100% met zekerheid vast te stellen maar op basis van kennis
van randvoorwaarden is een goede prognose te maken.Voorbeeld recapitulatie van een elementenbegroting :

Richard Euro Bouwmanagement V.O.F.            Stationsweg 12            6051 KL  Maasbracht            tel: +31 (0) 475 - 572860            info@R-E-B.nl
info@R-E-B.nl